Mapa Wioski Smaków

   Mapa Wioski Smaków powstała w ramach projektu  "Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Lipiany". Ze względu na to że miejscowość jest niedostatecznie oznakowana, konieczne było stworzenie systemu oznaczeń, aby poruszanie się po wsi osobom przyjezdnym nie sprawiało problemu, lecz było dla nich przyjemnością, a niekiedy również ciekawą zabawą. W tym celu w Lipianach - Wiosce Smaków została usytuowana  tablica turystyczna z mapą wsiJuż wiosną nowy Quest - gra terenowa po naszej miejscowości,  a mapa wsi pomoże w odnalezieniu skarbu. Wioska Smaków zaprasza na kulinarną przygodę!    

                                                                                   Tekst i zdjęcia Edyta Mierzwa